Kancelaria PDM w zakresie prawa cywilnego reprezentuje Klientów głównie w sprawach o:
 • ochronę prawa własności tj. wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy – ochronę posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • zachowek
 • ubezwłasnowolnienie
 • eksmisje
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy dotyczące umów
 • rozwód
 • alimenty
 • podział majątku
 • zapłatę
 • zasiedzenie
 • służebność
Zakres usług obejmuje również:
 • udzielanie porad prawnych
 • analiza sprawy
 • sporządzanie opinii prawnych, umów cywilnoprawnych i innych pism tj. wezwanie do zapłaty
 • sporządzanie pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, apelacja, zażalenie, skarga, wnioski o zabezpieczenie, pisma w postępowaniu egzekucyjnym np. wniosek o wszczęcie egzekucji
 • reprezentowanie Klientów przed sądami i instytucjami
 • reprezentowanie Klientów przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym
 • udział w negocjacjach i mediacjach