W ramach prowadzonej przez nas praktyki kierujemy nasze usługi nie tylko do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych. Oferta jest również skierowana do wierzycieli, których dłużnicy są trakcie restrukturyzacji lub upadłości.

Tym samym, nasi klienci mogą liczyć m.in. na:

 • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ich dłużnika;
 • reprezentację w toku obu procedur;
 • składanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego dłużnika;
 • składanie uproszczonych wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego;
 • wnoszenie o pozbawienie dłużnika prawa do zarządu własnego nad majątkiem;
 • obsługę prawną w trakcie procedury oddawania głosów przez wierzycieli;
 • opiniowanie propozycji układowych składanych przez dłużników;
 • zgłaszanie wierzytelności;
 • zgłaszanie zarzutów przeciwko planowi podziału w upadłości.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego założeniem jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Zasadniczo można je podzielić na kilka etapów:

 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości;
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie;
 • umorzenie zobowiązań upadłego.

Należy też pamiętać, że wybrane etapy upadłości konsumenckiej mogą być pominięte (np. plan spłaty wierzycieli) jest to zależne od stanu faktycznego, w którym znajduje się upadły. Na gruncie nowych regulacji możliwe będzie prowadzenie postępowania na trzy różne sposoby.

Prawo gospodarcze

Odszkodowania
Rozliczenia

RYCZAŁT: stała, niezmienna opłata okresowa lub za całość prowadzenia sprawy.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN: stała opłata okresowa do określonego limitu godzin obsługi w danym okresie.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE: opłata za każdą godzinę usług prawnych, opłata okresowa na podstawie raportu ilości godzin wykorzystanych w danym okresie.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE Z LIMITEM STAWKI (CAP FEE): opłata za każdą godzinę usług prawnych, jednak nie większa niż ustalony limit.