Wsparcie udzielane przez Kancelarię dotyczy przede wszystkim pomocy Klientom w sprawach toczonych w trybie postępowania administracyjnego przed organami administracyjnymi. Prawnicy udzielają pomocy na wszystkich etapach postępowania – bez względu na szczegółowy charakter sprawy oraz jej stopień zawiłości. Usługi świadczone przez Kancelarię w ramach spraw wyrastających z problematyki prawa administracyjnego obejmują zarówno kompleksowe doradztwo (doraźne oraz stałe), jak również pełnomocnictwo adwokata (prowadzenie spraw, zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracyjnymi). Ze względu na zróżnicowany charakter problemów rozwiązywanych w tym obszarze specjalizacji Kancelarii, nie jesteśmy w stanie przedstawić stałego zakresu usług. Zawsze wynikają one z charakteru zgłoszonego problemu, oczekiwań Klienta co do ostatecznego rezultatu, możliwości prawnych wyłaniających się z danej sprawy, jak i wielu innych okoliczności. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby poprzez konkretne czynności prawne skutecznie zabezpieczyć ogólne dobro oraz interesy naszych Klientów.

  • konsultacje bieżące oraz wsparcie doraźne; z doradztwa Klienci Kancelarii mogą skorzystać na każdym etapie postępowania administracyjnego
  • pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji o charakterze administracyjnym (wsparcie obejmuje przygotowanie obligatoryjnej dokumentacji, dostarczenie jej do odpowiednich organów oraz reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania, a także – jeżeli zaistnieje taka konieczność – odwołanie się od decyzji niekorzystnej dla Klienta);
  • przygotowanie fachowych opinii prawnych, które dotyczą kwestii rozstrzyganych na płaszczyźnie prawa administracyjnego – dotyczy m.in. sposobu realizacji procedur administracyjnych (np. bierności urzędników), jak również postępowań egzekucyjnych w administracji.