Usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych takie jak:

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • abolicja
 • rozłożenie na raty niezapłaconych składek na ZUS
 • umorzenie niezapłaconych składek na ZUS
 • przedawnienie składek na ZUS
 • osoby współpracujące z przedsiębiorcą
 • odpowiedzialność spadkobierców za zapłatę składek ZUS
 • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • zwrot wypłaconych zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za chorobę zawodową
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę